Siber Güvenlik Temelinde Kritik Altyapılar ve Hazar Havzası


Creative Commons License

Güntay V., Kınık H.

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.9, no.47, pp.252-259, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 47
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.17719/jisr
  • Journal Name: THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Page Numbers: pp.252-259
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Regional studies and approaches with the subject of international relaitons have some developments with different levels at area studies. Cyber security and its sub-title critical infrastructures which is the main basis of these levels, has become a discussion subject at political initiatives within inter states. One of the main point of this issue is dependency to cyber area and interest conflict of energy transmission line with a range of data. Changing balances at Caspian Basin have some developments at international relations with its legal effect and these developments have revealed a conflict at cyber area. The most important indicator is region’s importance at energy transmission lines and integration of these lines to technological infrastructures at cyber area. With these developments, cyber security as an important subject at international relations with the frame of critical infrastructures and interest conflict, have attracted region states’ interest to this level. One of the best proof is current regional developments. In this study, Caspian Region’s legal status is analysed with the respect of international security and constituted a frame with cyber security approach. The dimension of the analysis is supported with theoretical and conceptual base for understanding the frame. Within the increasing intensity of cyber area, main theme is evaluated with explanatory way.

Bölgesel çalışmalar ve uluslararası ilişkiler temelindeki yaklaşımlar, gelişen alan çalışmalarını farklı düzeyleriyle karşımıza çıkarmaktadır. Bu düzeyler adına önemli bir temeli oluşturan siber güvenlik ve özelindeki kritik altyapılar, devletler arası politik girişimlerde tartışılagelen bir husus haline gelmiştir. Bunun en temel noktalarından birisi siber alana artan bağımlılık ve enerji nakil hatlarının bir dizi veriyle çıkar mücadelesine konu olmasıdır. Hazar Havzası özelinde değişen dengeler, uluslararası ilişkiler adına hukuksal bazı gelişmeleri karşımıza çıkarırken, bu gelişmeler siber alandaki mücadeleyi de gözler önüne sermiştir. Bu durumun en önemli göstergesi, bölgenin enerji nakil hatlarındaki önemi ve bu hatların siber alanda teknolojik altyapılara entegresi olmuştur. Bu gelişmeler dahilinde uluslararası güvenliğin önemli ayağını oluşturan siber güvenlik çerçevesinde kritik altyapılar ve bu altyapılar üzerinden çıkar mücadelesi, bölge devletlerinin ilgi alanını bu düzeye kaydırmaya başlamıştır. Bölgesel çekişmeler de bunun en önemli ispatıdır. Çalışma dahilinde Hazar’ın hukuksal statüsü uluslararası güvenlik açısından analiz edilerek siber güvenlik yaklaşımı açısından bir kurgu oluşturulmuştur. Bu analizin boyutu teorik ve kavramsal bir temelle desteklenerek yaklaşımın anlaşılabilirliği yönünde çaba sarfedilmiştir. Siber alanın artan yoğunluğu dahilinde, çalışma içerisinde oluşturulmak istenilen farkındalık açıklayıcı bir şekilde ele alınmıştır.