NATION-BUILDING in Turkey


Creative Commons License

Alptekin M. Y. (Editor)

Nobel Yayınevi, Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Ulus-Devlet; sosyal, siyasal, demografik, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin sonucu ve bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Benzer bir şekilde ulus-inşası da bu zorunluluğun ürettiği başka bir zorunlu durumdur. Her süreç ve olgunun olumlu ve olumsuz yönleri ve örnekleri mevcuttur. Bununla birlikte bu çalışmada ulus-inşası olumlu veya olumsuz olarak değil, daha çok harici şartların ürettiği bir gereklilik olarak bütün yönleriyle ele alınmıştır. Ulus-inşası, günümüz ulus-devletlerinde yaşayan ve vatandaşlık bağıyla bu devletlere bağlı bulunan toplumların ayrı alt kültür ve mikro milliyet durumlarına bakılmaksızın ve yereldeki bu farklılıkları mahsurlu görülmeksizin bütün bu yerel ve sınıfsal farkların üzerinde oluşturulmaya çalışılan sosyo-politik bir üst kimlik, ulus-devletin sınırlarıyla örtüşen geniş kapsamlı bir grup aidiyeti ve yüksek kültürdür. Kitaptaki on yedi bölümün başlıklarına bakıldığında kitabın ana teması ve geniş kapsamı daha iyi anlaşılabilecektir;

Teoride ve Pratikte Ulusçuluk ve Ulus-İnşası

Türkiye’de Milli Tarih Yazımı ve Ulus-İnşası

Türk Halkının Kolektif Belleğinde Çanakkale Savaşı ve Ulus-İnşası

Erken Cumhuriyet Döneminde Halkevleri ve Ulus-İnşası

Yöntemlerin Yerinde(n)liği İle İlmin Evrenselliğini Buluşturmak: Türkiye’nin Köy Enstitüleri

Türk Ocakları ve Ulus-İnşası

Cumhuriyet’in Vatanseverlik Merkezli Din Anlayışı ve Ulus-İnşası

Türkiye’de Ulus-İnşasında Eğitim Politikalarına Örnek Olarak Köy Enstitüleri

Türkiye’de Siyasal Kültür, Kimlik ve Ulus-İnşası,

Tanıtım Filmlerinde ve Kamu Spotlarında Ulus-İnşası

Erken Cumhuriyet Döneminde Ulus Yaratımı ve Beyaz Perde Üzerindeki Refleksler (1919-1938)

Türk Ulus-İnşasında Batılılaşma Üzerine Çelişkili Düşünceler: Devlet Tiyatrosu Repertuarı Üzerinden Bir Değerlendirme.

Türk Romanında Ulus-İnşası ve Kadın İmgesi

Osmanlı’dan Cumhuriyete Türk Müzik Kültürü ve Türkiye’de Ulus-İnşasına Katkıları

Türkiye’de Modern Mimarinin İdeolojik İşlevleri ve Ulus-İnşası

Ulus-İnşasının Posta Pullarına Yansıması Ulusal Bayram Örnekleri

Türkiye’de Milli Folklor Çalışmaları ve Ulus-İnşası