Doğu Pontid Tersiyer Volkanik Provensinin Petrokimyasal ve Petrolojik Özelliklerine Bir Bakış: Çarpışma ve Çarpışma Sonrası Jeodinamik Gelişime Ait Yaklaşımlar


ARSLAN M., TEMİZEL İ., ABDİOĞLU E., Yucel C.

35. Yıl Jeoloji Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, Konya, Turkey, 4 - 07 October 2010, pp.51-53

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.51-53
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes