Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği Kurumu ve Valilerin Genel Profili Üzerine Bir Değerlendirme


Avaner T., Düzenli K.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.31, pp.207-240, 2022 (Peer-Reviewed Journal)