E-Ticaretin Uluslararası Ticarete Etkilerinin Analizi: G20 Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma


Artan S., Acaravcı A., Kalaycı C., Demirel S. K.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.14, no.33, pp.103-116, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier