E-TİCARETİN ULUSLARARASI TİCARETE ETKİLERİNİN ANALİZİ: G20 ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


ARTAN S., ACARAVCI A., KALAYCI C., DEMİREL S. K.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.14, no.33, pp.103-116, 2021 (Peer-Reviewed Journal)