The Impact of the Russia-Ukraine Conflict on Maritime Logistics


Creative Commons License

Toygar A., Yıldırım U.

Mersin Üniversitesi Denizcilik ve Lojistik Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.163-180, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Maritime transportation is used effectively in Russia and Ukraine, which ranks first in the export lists of many commodities. However, at the beginning of the conflict, vessel calls were canceled some ports in Russia and Ukraine and suspended ship reservations for an uncertain time. Ships with Russian or Ukrainian ports in their schedules were redirected to the ports of Hamburg, Rotterdam, Constanta, Tripoli, Piraeus and Istanbul. Taking these decisions for the countries that actively use maritime transport may cause a bottleneck in the maritime logistics in the region. In addition, conflict causes deterioration of supply chain relations and poses a risk for the sustainable development of global trade. For this reason, the aim of the study is to evaluate the effects of the Russia-Ukraine conflict on maritime logistics. In this context, the literature, sectoral reports and publications of international maritime authorities were examined in a conceptual framework. The results of the study show that conflict has different effects on the regional and global. The results show that (1) vessel bookings are suspended indefinitely, seafarers are stranded on board, freight and insurance premiums rise in the conflict zone, (2) transportation costs increase and congestion occurs at ports and customs gates where ships are redirected in the global.
Rusya Ukrayna çatışması lojistik hizmetlerin aksamasına, tedarik zinciri bağıntılarının bozulmasına neden olmakta ve küresel ticaretin sürdürülebilir gelişimi için risk oluşturmaktadır. Nitekim enerji kaynakları, tahıl ve gıda gibi birçok emtianın ihracatında dünyanın önde gelen iki önemli ülkesi olan Rusya ve Ukrayna dış ticaret faaliyetlerinin büyük kısmını denizyolu taşımacılığıyla gerçekleştirmektedir. Fakat çatışmanın başladığı tarihten itibaren birçok denizcilik firması Rusya ve Ukrayna limanlarına gemi uğraklarını iptal etti ve gemi rezervasyonlarını belirsiz süreyle askıya aldı. Programlarında Rusya veya Ukrayna limanları olan gemiler Hamburg, Rotterdam, Köstence, Trablus, Pire ve İstanbul limanlarına geri yönlendirildi. Dış ticaretinin büyük payını deniz taşımacılığıyla gerçekleştiren ülkelere yönelik bu kararların alınması, bölgedeki deniz lojistiğinde darboğaza neden olabilir. Bu sebeple çalışmanın amacı Rusya-Ukrayna çatışmasının deniz lojistiğindeki etkilerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda literatür, sektörel raporlar ve uluslararası denizcilik otoritelerinin yayınları kavramsal çerçevede incelenmiştir. Çatışmanın, bölgeselde ve küreselde farklı etkiler oluşturduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar, (1) çatışma bölgesinde belirsiz süreyle gemi rezervasyonlarının askıya alındığını, denizcilerin gemilerde mahsur kaldığını, navlunların ve sigorta primlerinin yükseldiğini, (2) küreselde ise taşımacılık maliyetlerinin arttığını ve gemilerin yönlendirildiği limanlarının hinterlantlarında sıkışıklığın oluştuğunu göstermektedir.