Sosyal Raporlama Anlayışının Muhasebe Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Ampirik Bir Çalışma


KAYA U. , KARAKAYA A.

Muhasebe ve Denetime Bakış,, no.17, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2008
  • Title of Journal : Muhasebe ve Denetime Bakış,