Periferal Tetra-(5-kloro-2-(2,4-diklorofenoksi)fenol) Substitüe Metal-Free, Çinko(II) ve Kurşun(II) Ftalosiyaninlerin Sentezi,Karakterizasyonu, Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özelliklerininİncelenmesi


DEMİRBAŞ Ü., PİŞKİN M., DURMUŞ M., KANTEKİN H.

III. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Turkey, 5 - 08 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes