Aşındırıcı Sujetiyle Doğaltaş Kesmede Granit Atıklarının Aşındırıcı Olarak Değerlendirilmesi


Aydın G., Kaya S., Karakurt İ., Yıldırım F.

Scientific Mining Journal, vol.58, no.3, pp.211-218, 2019 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 58 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Scientific Mining Journal
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.211-218
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZ
Doğaltaş sektöründeki üretim ve işleme faaliyetleri sonucunda kayda değer miktarlarda atık oluşturulmaktadır. Bu atıklar, çeşitli çevresel problemlere (topografya değişikliği, yüzey/yeraltı sularında bozulma, hava/görüntü kirliliği vb.) yol açmaktadırlar. Bu çalışmada, granit atıklarının (iri ve ince boyutlu) aşındırıcılı sujeti ile (ASJ) doğaltaş kesmede aşındırıcı olarak kullanılabilme potansiyeli araştırılmıştır. Kesme deneylerinde kullanılan kireçtaşı örnekleri uzunlukları boyunca kesilmişlerdir. Kesme parametreleri deneyler süresince sabit değerlerde tutulmuş ve kesme performansının değerlendirilmesinde kesme derinliği referans alınmıştır. Çalışma sonuçları granit atıklarının sudan
etkilenme, sertlik, dayanım, yoğunluk ve şekil açısından aşındırıcı olarak gereksinimleri karşıladığını göstermiştir. Bunun yanında, atık çamurundan elde edilen malzemelerin büyük çoğunluğunun (atık çamurunun %96’sı) ASJ ile doğaltaş kesimi için ihtiyaç duyulan boyutta olmadığı belirlenmiştir. Ek olarak, parça granit atıklarından kırma, öğütme ve eleme işlemleriyle elde edilen malzemenin aşındırıcı olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Doğaltaşlar, Granit atığı, Aşındırıcı, Aşındırıcılı sujetiAnahtar Sözcükler:


ABSTRACT
Considerable amounts of wastes are generated as a result of the production and processing operations in the natural stone sector. These wastes cause some environmental problems (topography change, surface/underground water pollution, air/visual pollution and so on). In this study, potential use of the granite wastes (coarse and fine size) as abrasive in natural stone cutting with abrasive waterjet (AWJ) are investigated. The limestone samples used in the tests are cut longitudinally. The cutting parameters are kept constant during the tests and the cutting depth is considered for assessing the cutting performance. The study results show that granite wastes meet the requirements as abrasive in terms of reaction with water, hardness, toughness and shape. Besides, it is determined that a great majority (96% of waste slurry) of the fine materials derived from the waste sludge doesn’t have required size for natural stone cutting with the AWJ. Additionally, it is concluded that materials obtained from the coarse granite wastes by crushing, grinding and sieving could be used as abrasive

Keywords: Natural stones, Granite waste, Abrasive, Abrasive waterjet