İlk ve orta okul öğrencilerinde akran zorbalığının sosyodemografik değişkenler açısından değerlendirilmesi


Sarı C., DEMİRBAĞ B. C.

3. Uluslararası kadın çocuk sağlığı ve eğitimi kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.423-426

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.423-426
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes