İlk ve orta okul öğrencilerinde akran zorbalığının sosyodemografik değişkenler açısından değerlendirilmesi


Sarı C., DEMİRBAĞ B. C.

3. Uluslararası kadın çocuk sağlığı ve eğitimi kongresi, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.423-426

  • Basıldığı Şehir: Trabzon
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.423-426