TKGM CityGML Veri Modelinin 3B WebCBS Uygulamaları Açısından İrdelenmesi


Usta Z., Akin A. T., Cömert Ç.

Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi, vol.3, pp.65-75, 2022 (Peer-Reviewed Journal)