Elastomer Mesnetli Karayolu Köprülerinin Farklı Orta Ayak Kolon Yükseklikleri İçin Deprem Davranışları


Bexultan Y., Karakaş A. İ.

4th International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, Konya, Turkey, 10 - 13 November 2022, pp.213-220

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.213-220
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada yatay deprem etkisine maruz elastomer mesnetli karayolu köprülerinin deprem
davranışları farklı orta ayak yükseklikleri için incelenmektedir. Çalışmanın amacı elastomer mesnetlerin
aynı açıklığa fakat farklı vadi derinliklerine kurulan köprüler üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla
üç açıklıklı 5 m ile 20 m arasında değişen orta ayak yüksekliklerine sahip prekast kirişli karayolu
köprülerinin deprem etkisinde oluşan orta ayak kolon taban kesme kuvveti ve eğilme momenti, üstyapı
boyuna yerdeğiştirmesi ve köprü hakim periyot değerleri elde edilmektedir. Ek olarak, elastomer
mesnetlerin karayolu köprüleri üzerindeki etkilerini kıyaslayabilmek amacıyla köprü yapısal analizleri
elastomer mesnetin kullanılmama durumunu da dikkate alarak gerçekleştirilmektedir. Farklı mesnet
durumları ve orta ayak kolon yükseklikleri için köprü kolonlarında tepki spektrum analizleri sonucu elde
edilen iç kuvvetler kıyaslandığında elastomer mesnetlerin iç kuvvetleri önemli ölçüde azalttığı
görülmektedir. Ayrıca elastomer mesnetlerin artan orta ayak kolon yüksekliği ile kolon taban kesme kuvveti
üzerindeki azaltıcı etkisinin bir miktar azaldığı fakat eğilme momenti üzerindeki etkisinin ise arttığı
görülmektedir. Benzer şekilde elastomer mesnetler üstyapı boyuna yerdeğiştirmesini elastomer mesnetsiz
duruma göre kayda değer şekilde azaltırken artan kolon yüksekliklerine rağmen yerdeğiştirme değerlerinde
önemli artışlar meydana gelmemektedir. Son olarak köprü serbest titreşim analizleri sonucu elde edilen
köprü hakim periyot değerleri incelendiğinde elastomer mesnetlerin periyot değerlerini ciddi oranlarda
azalttığı ve artan kolon yükseklikleri için periyot değerlerinde elastomer mesnetsiz durumla
kıyaslandığında oldukça küçük artışların meydana geldiği görülmektedir.