Sendikaların Faaliyetleri, Faaliyetlerinin Durdurulması Ve Sona Ermesi


Tunç Y. E.

8.Socrates Uluslararası Eğitim, İşletme, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 28 - 30 September 2023, pp.447-459

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.447-459
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Sendikalar, işçi ve çalışanların haklarını savunmak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve işverenlerle toplu sözleşme yapmak gibi önemli amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren kuruluşlardır. Bu kapsamda tüzüklerinde belirlenen amaçlara uygun olarak serbestçe faaliyette bulunabilirler. Bu çalışmanın amacı 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun kapsamında sendikaların temel faaliyetlerini ortaya koymak, sendikaların faaliyetlerinin durdurulması sürecini incelemek ve sendikaların sona erdiği durumları değerlendirmektir. Sendikaların temel faaliyet alanları çalışma hayatına ilişkin olarak; toplu pazarlık faaliyetleri, işyeri sendika temsilciliği, sendika içi seçimler, mevzuat hazırlama sürecine katılım, propaganda ve yayın faaliyetleri ve sosyal ve ekonomik alana ilişkin olan; çalışma yaşamı ile ilgili kurullara temsilci gönderme, mesleki amaçlı eğitimler verme, sanayi ve ticaret kuruluşlarına yatırım yapma, doğal afet durumlarında yardım yapma ve üyelere yardım yapmadır. Sendikalar bu faaliyetleri yerine getirirken üyeleri arasında eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasaklarına uymak yükümlülüğündedirler. Sendikaların faaliyetleri sadece Kanun’da belirlenen durumlarda durdurulabilir. Sendikaların sona ermesi ise kendiliğinden, fesihle ya da kapatılma ile mümkün olmaktadır.