Ebe ve Hemşirelerin Toplumsal Cinsiyet Rolüne İlişkin Tutumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi


Aktaş S., Yılar Erkek Z., Korkmaz H.

Journal of Human Science / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, 2018 (Peer-Reviewed Journal)