1940’LI YILLARDA TÜRKİYE’DE SANATTA “MİLLİLİK” TARTIŞMALARI


Özkan Koç E.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.14, no.77, pp.500-513, 2021 (Peer-Reviewed Journal)