Sosyal Harcamaların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: Türkiye Düzey 1 Bölgeleri için Panel Veri Analizi


BAŞOĞLU A.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.7, no.1, pp.21-35, 2021 (Peer-Reviewed Journal)