Davranışsal Kurumsal Finans Ekseninde Kurumsal Finansal kararlar: Bir Literatür Değerlendirmesi


BULUT E., ER B.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, no.20, pp.33-50, 2018 (Peer-Reviewed Journal)