TÜRKİYE EKONOMİSİNDE MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:TEORİ VE UYGULAMA


Creative Commons License

Emirkadı Ö.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.36, no.2, pp.39-56, 2017 (Peer-Reviewed Journal)