Postpartum bakım


ATEŞ E.

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği, Birinci Basamakta Gebe İzlemi Özel Sayısı, vol.5, no.5, pp.125-128, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)