Hematolojik Maligniteli Hastalarda Gelişen Febril NötropeniAtaklarında Ampirik Başlanan Antipsödomonal TedaviYanıtı


KAYA S., YILMAZ G., ATALAR S., AKSOY F., SÖNMEZ M., KÖKSAL İ.

7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ, 3 - 08 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes