LİSANSLI TARAFTAR ÜRÜNLERİNİN KULLANIM MOTİVASYONLARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Ayhan B., Aktaş H., ÇELİK F.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.548-573, 2017 (Peer-Reviewed Journal)