Hiperlipidemililerde Lenfosit Antioksidan Enzim Aktiviteleri ve Çeşitli Lipid Parametreleriyle İlişkileri


DEĞER O., EFE H., KIRCI D., ÖREM A., YILDIRMIŞ S.

XIV. Ulusal Biyokimya Kongresi Ve Klinik Laboratuvarda Otomasyon Sempozyumu, Turkey, 28 - 31 October 1997

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes