Sanata İlişkin Görüşleri Belirleme Ölçeğinin Geliştirilmesi (Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği)


AYAYDIN A., KURTULDU M. K., AKYOL DAYİ B.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)