Woodrow Wilson'un Ermeni Hamiliği Teşebbüsü ve Ermenistan Görevine Giden General Harbord Askeri Kurulu


Creative Commons License

KÖSE İ.

Türk Dünyası Araştırmaları, vol.108, no.212, pp.53-88, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 108 Issue: 212
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Türk Dünyası Araştırmaları
  • Journal Indexes: Business Source Elite, Business Source Premier, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.53-88
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

While Paris Peace Conference was going on, plans on “establishing an Armenian state” on the soils ceded from Turkey also were on the table. During the conference it was decided to establish mandatory puppet govern-ments on losers’ lands. Under this context allied associated powers had ag-reed on dismantling Turkey and establishing small mandatory areas. Only unsolved problem was who will occupy and establish mandatory adminis-tration where and in accordance with the plan at the beginning of May, the peace agreement will be determined regardless Turkish view “Turks and Sultan” will absolutely be expelled from European soils. 

Paris Barış Konferansı görüşmeleri devam ederken, Türkiye’den ko-partılacak topraklar üzerinde bir “Ermeni Devleti Kurulması Planları” da ele alınmaktaydı. Konferans’ta mağlupların topraklarında kukla “güdüm” (manda) idarelerinin oluşturulması kararlaştırılmıştı ve Türkiye’nin parça-lara ayrılarak güdüm idaresine verilmesi hususunda Bağlaşıklar hemfi-kirdi. Anlaşmaya varılamayan nokta hangi ülkenin Türkiye’nin hangi parçası üzerinde güdüm idaresi kuracağı üzerineydi. Mayıs ayı başların-daki plana göre barış antlaşması Türkiye’nin görüşü alınmadan yapıla-cak, “Türkler ve Sultan” Avrupa topraklarından tamamen kovulacaktı.