Elektrik yanıkları sonucu oluşan hasarın derecesinin belirlenmesinde Signal Ppeptid-CUB-EGF Domain-Containing Protein-1 (SCUBE1) serum düzeylerinin incelenmesi


TURKMEN S. , FAZLI Ö. , KARACA Y. , MENTEŞE A. , DEMİR S. , YULUĞ E. , ...Daha Fazla

XI. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ & 2ND INTERCONTİNENTAL EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS & 2ND INTERNATİONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2015, ss.33-34

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.33-34