Bireylerin İnternet Bankacılığını Benimsemesini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi


USTASÜLEYMAN T., EYÜBOĞLU K.

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, vol.4, no.2, pp.11-38, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.11-38
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is, investigating the affecting factors of adopting individuals’ 
internet banking with adding trust and perceived web security variables to Technology 
Acceptance Model (TAM). For this purpose six hypothesis has developed as part of research 
model. To collect data survey form has been prepared and has been applied in 8 cities. 
Useable data has been attained from 413 acquired surveys. Acquired data have been analysed with Structural Equation Modeling (SEM). In accordance with the statistical analyse results; it is determined that perceived ease of use upon perceived usefulness, perceived usefulness upon trust and in addition trust, perceived usefulness, perceived ease of use and perceived web security separately upon intention to use have an positive and meaningful effect. 
Bu çalışmanın amacı, Teknoloji Kabul Modeline (TAM) güven ve algılanan web güvenliği 
değişkenlerini de ekleyerek Türkiye’deki bireylerin internet bankacılığını benimsemesini 
etkileyen faktörleri araştırmaktır. Bu amaçla araştırma modeli çerçevesinde 6 hipotez 
geliştirilmiştir. Veri toplamak için anket formu hazırlanmış ve 8 ilde uygulanmıştır. Uygulanan 
anketlerin 413’ünden kullanılabilir veri elde edilmiştir. Elde edilen veriler Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre algılanan kullanım kolaylığının, algılanan 
kullanışlılık üzerinde ve algılanan kullanışlılığın ise güven üzerinde anlamı ve pozitif etkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışmada güven, algılanan kullanışlılık, algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan web güvenliği değişkenlerinin kullanım niyetini etkilediği tespit edilmiştir.