Bankacılık Sektöründe Pazar Yönlülük Kriterlerinin Önem Derecesinin Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Belirlenmesi


USTASÜLEYMAN T.

Bankacılar, sa.79, ss.3-21, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Bankacılar
  • Sayfa Sayıları: ss.3-21

Özet

şteri ihtiyaçlarının hızla değişmesi, hızlı teknolojik gelişmeler ve küresel rekabetteki artma

pazar yönlülüğün ilgi odağı olmasına neden olmuştur. Hizmet sektöründeki hızlı değişmeler ve artan rekabet, geleneksel bankaların daha fazla pazar yönlü olmasını gerektirmiştir. Çalışmanın amacı bankacılık sektöründe pazar yönlülük kriterlerinin önem derecesini belirlemektir. Bu amaçla çalışmada pazar bilgisinin yaratılması, pazar bilgisinin yayılması, cevap verme ve pazarlama kültüründen oluşan pazar yönlülük kriterlerinin önem derecesinin belirlenmesinde Bulanık Analitik Hiyerarşi Sürecinden (BAHS) yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda pazar bilgisinin yaratılması ana kriterinin en önemli kriter olduğu ve onu cevap verme kriterinin izlediği belirlenmiştir.