Kimlik / Kültür / Mekân Üçgeninde Bir Tarihi Merkez: Sürdürülebilirlik Bağlamında Santa Harabeleri


TUTKUN M.

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (Karen) The Journal of Institute of Black Sea Studies, vol.1, no.1, pp.1-34, 2016 (Peer-Reviewed Journal)