BAKIR İÇEREN SİYANÜR LİÇİ ÇÖZELTİLERİNDEN ALTININ SEÇİMLİ OLARAK KAZANIMINDA ADSORBANLARIN ETKİNLİĞİ


Msumange A. D., YAZICI E. Y., DEVECİ H., CELEP O.

Scientific Mining Journal, vol.60, pp.21-30, 2021 (Scopus) identifier

Abstract

Recovery of gold from copper-rich gold ores has proved challenging. Dissolved copper in cyanide-deficit leach solutions severely interferes with adsorption of gold resulting in low recoveries onto activated carbon or ion exchange resins. This study reports the efficiency of different adsorbents for selective recovery of gold from the copper-containing cyanide leachate. Activated carbon (NORIT GAC 1240), mixed base (Purogold A193), strong base (Dowex 21K XLT, Purogold A194) and weak base (Purogold S992) resins were tested as the adsorbents. The pregnant leach solution (PLS), which contained 28.2 mg/L Au and 2804 mg/L Cu was obtained from the cyanidation of a roasted copper-rich gold ore. The activated carbon showed a superior capacity for gold loading, succeeded by Purogold S992. On the other hand, Purogold S992 (weak base) achieved the highest degree of selectivity for gold over copper with the lowest copper adsorption. Mixed and strong base resins had the highest copper loadings. These findings demonstrated that Purogold S992 could be suitably used for selective recovery of gold from leach solutions containing a high level of copper.

Bakır içeriği yüksek altın cevherlerinden altının kazanımının zorluğu kanıtlanmıştır. Siyanür konsantrasyonu düşük liç çözeltilerindeki çözünmüş bakır, altının aktif karbon veya iyon değiştirici reçinelere adsorpsiyonunu önemli ölçüde olumsuz etkilemekte ve düşük altın kazanımlarına neden olmaktadır. Bu çalışmada, bakır içeren siyanür çözeltisinden altının seçimli olarak kazanılması için farklı adsorbanların etkinlikleri bildirilmiştir. Aktif karbon (NORIT GAC 1240), karışık bazik (Purogold A193), kuvvetli bazik (Dowex 21K XLT, Purogold A194) ve zayıf bazik (Purogold S992) reçineler adsorban olarak test edilmiştir. Kavurma ön işlemine tabi tutulmuş yüksek bakır içeren bir altın cevherinin siyanür liçi ile 28,2 mg/L Au ve 2804 mg/L Cu içeren yüklü liç çözeltisi elde edilmiştir. Aktif karbonun en yüksek ve onu takiben de Purogold S992’nin ikinci en yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahip olduğu görülmüştür. Diğer taraftan, en düşük seviyede bakır adsorplayan Purogold S992 (zayıf bazik), altın için bakıra göre en yüksek seçimliliğe ulaşmıştır. Karışık ve kuvvetli bazik reçineler, en yüksek bakır adsorpsiyonuna sahiptir. Elde edilen sonuçlar, Purogold S992'nin yüksek bakır içeren liç çözeltilerinden altının seçimli olarak kazanımında kullanılmasının uygun olduğunu göstermiştir.