Mehmet Sabri Yetkin'in Kasîde-i Zeynebiyye Üzerine Yazdığı "en-Nasîhatü'l-Edebiyye fî Şerhi'l-Kasîdeti'z-Zeynebiyye" Adlı Şerhi


Creative Commons License

AKDAĞ A.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.57, pp.484-526, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.484-526