Mehmet Sabri Yetkin'in Kasîde-i Zeynebiyye Üzerine Yazdığı "en-Nasîhatü'l-Edebiyye fî Şerhi'l-Kasîdeti'z-Zeynebiyye" Adlı Şerhi


Creative Commons License

AKDAĞ A.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.484-526, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.484-526