Effects of different germination medium and seed gathering time on Red Lime (Tilia rubra DC. subsp. caucasica) seed germination


Creative Commons License

Özyurt G., Yücesan Z.

Artvin Çoruh University Journal of Forestry Faculty, vol.21, no.1, pp.59-67, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Red lime (Tilia rubra DC. subsp. caucasica) seeds which were gathered from three different trees located in the Karadeniz Technical University campus were used as a material in this study. Seeds were gathered at two different times (15 August 2017 and 5 September 2017) and sowing was done in the same day without any pre-treatment. A mixture of river sand and forest soil (1:2) was used in germination medium. Three different germination medium (green house, open environment and open environment with shade effect) were used for obtaining germination characteristics. Obtained results showed that best germination percentage occurred in the outside germination medium with shade effect as 59.0% in seeds which were gathered from the tree 1 in September. However, the best germination speed was obtained as 36 days under the outside environment conditions in seeds gathered from the trees 1 and 2 in August.

Çalışma kapsamında Kafkas ıhlamuru (Tilia rubra DC. subsp. caucasica ) türünün Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan üç farklı ağaçtan toplanan tohumları kullanılmıştır. Tohumlar iki farklı tarihte (15 Ağustos 2017 ve 5 Eylül 2017) toplanıp herhangi bir ön işleme tabi tutulmaksızın aynı gün içerisinde ekilmiştir. Ekim ortamı olarak dere kumu ve orman toprağı karışımı (1:2) kullanılmıştır. Sera ve açık alanda oluşturulan ekim yastıklarında ekimler gerçekleştirilmiştir. Açık alanda yapılan ekimlerde gölgeleme yapılan ve yapılmayan deneme parselleri oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında en iyi çimlenme yüzdesi % 59.0 ile 5 Eylül döneminde toplanan tohumlardan açık alanda gölgeleme yapılan ekim yastıklarında elde edilmiştir. En yüksek çimlenme hızı ise Ağustos döneminde, 1 ve 2 no’lu ağaçtan toplanan tohumlarda, açık alanda gölgeleme yapılmayan ekim ortamında 36 gün olarak elde edilmiştir.