Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık AHS-VIKOR Yaklaşımının Kullanımı: Otel Sektöründe Bir Uygulama


Ar İ. M., Baki B., Özdemir F.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.13, no.1, pp.93-114, 2014 (Peer-Reviewed Journal)