Kapitalizmin Ortaya Çakışı: Jeo-Kültürel Yaklaşım


ALPTEKİN M. Y.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.10, pp.231-241, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, rise of Capitalism and its roots will be examined in perspective of the Economical Sociology and with a Jeo-cultural approach. Within this scope, it is aimed to determine the unique motives which ensure capitalisms emergence in Europe. Two main approaches explaining emergence of capitalism has been historical materialism and culturalism. It is argued that both of them are insufficient to explain the issue and so, performance of third one approach is tested. In this frame of approach, rise of capitalism will be tried to explain with jeo-cultural approach which is an approach that contains both of historical materialistic approach in terms of economical positivism and culturalist approaches in terms of putting forward culture as social habits and values system in a certain extend but adds geography with all dimensions into the equation.

Bu makalede Kapitalizmin ortaya çıkışı ve kaynakları İktisat Sosyolojisi perspektifinden ve Jeo-kültürel bir yaklaşımla ele alınacaktır. Bu kapsamda Kapitalizmin Avrupa’da ortaya çıkmasını sağlayan özgün nedenlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda daha önce dile getirilen ve öne çıkan yaklaşımlardan biri tarihsel maddeci yaklaşım, diğeri de kültürü esas alan Kültürcü yaklaşımdır. Her ikisinin de konuyu açıklamakta yetersiz kaldığı düşünülmekte ve üçüncü bir yaklaşımın verimi test edilmektedir. Bu yaklaşım çerçevesinde, gerek iktisadi pozitivzm anlamında tarihi maddecilik yaklaşımının ve gerek toplumsal alışkanlıklar ve değerler manzumesi olan kültürü ön plana çıkarma anlamında Kültürcü yaklaşımların ikisini birden belli ölçüde içine alan ama denkleme bütün boyutlarıyla coğrafyayı da ilave eden bir yaklaşım olarak Jeo-kültürel bir yaklaşımla kapitalizmin ortaya çıkışı açıklanmaya çalışılacaktır.