Looking for Environmental (In)security in the Context of Food Security: Domino Effect in Security


GÜNTAY N.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.1, pp.39-55, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.39-55
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the changing perception of security was constructed with the environment and food security and mutual effect was analyzed. Security concept has been understood not only the frame about the states, but also about the individuals of as human beings. The main purpose of this research is to evaluate this understanding with a different perspective. Although it could be seen that the environment and food security are evaluated in a different perspective, the purpose of this research is to reveal how to effect these parameters to each other in its dimension. The selected topics in the security concept do not have a great mentions and contents in the literature. From this perspective, this research also reflects an original comparison. This research reviews different perspectives and documents based on the concept of environmental security and makes an analytical difference. In this context, a comparative and explanatory method has been determined also as a an inductive study. The findings of the study are that in previous studies on the axis of environment and food security are directly related to each other. Comprehensive studies, especially within the scope of environmental security, show that there is a mutual interaction between environmental security and food security.
Çalışma kapsamında değişen güvenlik algısı, çevre ve gıda güvenliği ekseninde değerlendirilerek ortaya çıkan karşılıklı etki analiz edilmiştir. Güvenlik giderek artan bir şekilde, yalnızca belirli bir devletin değil, bireylerin insan olarak güvenliği şeklinde anlaşılagelmiştir. Makalenin temel olarak amacı da bu geleneği farklı bir boyutta değerlendirmektir. Çevre ve gıda güvenliğinin her ne kadar farklı çalışma konularında özel olarak ele alındığı görülse de bu çalışmanın amacı güvenlik ekseni içindeki parametrelerin birbirini etkilediği boyutu ortaya koymaktır. Güvenlik ekseninde farklı konu başlıkları özelinde ilişkilendirilen hususlar literatürde fazlaca da değinilen bir kapsama sahip değildir. Bu açıdan çalışma özgün bir karşılaştırmaya da işaret etmekte ve önem arz etmektedir. Bu çalışma, çevre güvenliği kavramından yola çıkarak farklı yaklaşımları ve belgeleri gözden geçirmektedir ve gıda güvenliği ile ilişkisinde analitik bir deneme ortaya koymaktadır. Bu kapsamda tümevarım çalışması dahilinde karşılaştırmalı ve açıklayıcı bir yöntem belirlenmiştir. Çalışmanın bulguları çevre ve gıda güvenliği ekseninde daha önce yapılan çalışmalardaki tespitlerin birbirleriyle doğrudan ilişkili olduğu yönündedir. Özellikle çevre güvenliği dahilinde ortaya konan kapsamlı çalışmalar da göstermektedir ki gıda güvenliği özelinde karşılıklı bir etkileşim söz konusudur.