Kamu ve Özel Sektörde Çalışan İnşaat Mühendislerinin İş Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi: Trabzon ve Rize Ölçeğinde


AFYON D., BAŞAĞA H. B. , TEMEL B. A.

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.1374-1384

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1374-1384

Özet

Gelişen ve değişen dünya ile birlikte mevcut şartlara kolay uyum sağlayan, kişisel
ilişkileri güçlü, takım çalışmasına yatkın, ortak bir hedefe doğru sorumluluklarını yerine
getiren, yeteneklerini sürekli yenileyen ve geliştiren çalışanlara ihtiyaç artmaktadır. Bu
sebeple işletmeler bile başarıyı yakalamanın yolunun çalışanların başarısından geçtiğini
kabul etmektedirler. Bu doğrultuda hızla gelişen ve rekabet ortamının çok fazla olduğu
inşaat sektöründe de işletmeler ellerindeki kaynakları en etkin biçimde kullanmak
durumundadırlar. Bu kaynakların en başında ise kontrol edilmesi en güç olan insan
faktörü yer almaktadır. İnsan kaynağını en iyi şekilde yöneten örgütler hedeflerine daha
rahat ulaşabilecek ve bunun yanı sıra prestij de elde etmiş olacaklardır. İnsan
kaynaklarını doğru ve verimli kullanabilmek amacıyla iş ortamındaki iyileştirme
çalışma ve girişimleri akademik anlamda iş memnuniyeti olarak adlandırılmaktadır.
Bu çalışmada, kamu ve özel sektörde çalışan inşaat mühendislerinin iş memnuniyet
düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, Trabzon ile Rize il merkezlerindeki
kamu ve özel sektörde çalışan inşaat mühendisleri ile yüz yüze anket uygulaması
yapılarak, inşaat mühendislerinin iş memnuniyet düzeylerinin; cinsiyet, yaş, medeni
durum, eğitim düzeyi, haftalık çalışma süresi ve aylık toplam geliri değişkenleriyle olan
ilişkileri araştırılmıştır.