THE EFFECT OF TRANSNATIONAL MUNICIPAL NETWORKS IN FIGHTING COVID-19


Creative Commons License

ERSAVAŞ KAVANOZ S., Erdem N.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, no.2, pp.276-293, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Networks have taken their place in international relations as policy actors that facilitate cooperation. The fact that cities increase their effectiveness in the field of global politics together with the developments accompanying globalization and localization policies has increased the importance of transnational municipal networks as a structure describing inter-city cooperation. Networks are evaluated together with their role as an actor of global governance in the context of multi-level governance and as an intermediary role in advocating the local agenda in the global arena. This study is predicated on the premise that transnational municipal networks can provide alternative innovations and solutions to city administrations in the fight against Covid-19, utilizing collaborative and network-based approaches. In this regard, the article investigates the opportunities offered to cities by transnational municipal networks during the Covid-19 pandemic. In the article, the Metropolis network is used as an example, and the website's news, publications, and documents are used to examine the network's activities. Through awards, events, campaigns, world congresses, best practice exchanges, information, and projects, the network is able to provide alternative solutions to city governments in the fight against Covid-19, as evidenced by the reviews.
Ulus ötesi Belediye Ağları, işbirliğini kolaylaştıran politika aktörleri olarak uluslararası ilişkilerde yerini almıştır. Kentlerin, küreselleşme ve yerelleşme politikalarına eşlik eden gelişmelerle küresel politika alanında etkinliğini artırması kentler-arası işbirliklerini anlatan bir yapı olarak bu ağların önemini artırmıştır. Ağlar, çok düzeyli yönetişim bağlamında küresel yönetişimin aktörü ve yerel gündemin küresel alanda savunulmasında aracı olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışma, ulus ötesi belediye ağlarının işbirliği ve ağ yaklaşımı yöntemlerine dayanarak, Covid-19 ile mücadelede kent yönetimlerine alternatif yenilikler ve çözümler sunabileceği gerçeğinden hareket etmektedir. Bu doğrultuda makale, ulus ötesi belediye ağlarının Covid-19 pandemi sürecinde kentlere sunduğu imkânları araştırmaktadır. Makalede örnek olarak Metropolis ağı alınarak, ağın faaliyetleri web sitesinde yer alan haber, yayın ve dokümanlar üzerinden incelenmiştir. İncelemeler, ağın Covid-19 ile mücadelede kent yönetimlerine ödüller, etkinlikler, kampanyalar, dünya kongreleri, en iyi uygulama paylaşımları, bilgilendirme ve projeler yoluyla alternatif çözüm yolları sunma kapasitesini ortaya koymaktadır.