İstatistik öğretiminde öğrencilerin proje tabanlı öğrenme yaklaşımı hakkındaki görüşleri


KOPARAN T., KARPUZ Y., GÜVEN B.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.51-64, 2014 (Peer-Reviewed Journal)