Dünya Borsaları Arası Etkileşimin Sosyal Ağ Analizi İle İncelenmesi


Yakıcı Ayan T.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.1, pp.569-577, 2021 (Peer-Reviewed Journal)