Kentsel Mekanlarda Biyofilik Peyzaj Yaklaşımları ve Yeşil Altyapı: Singapur Örneği


Acar C., Acar H.

Peyzaj; Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi , vol.2, no.1, pp.33-45, 2020 (Peer-Reviewed Journal)