Kü-Yerel Süreçte Kent Girişimciliği Bağlamında Kardeş Kent: Trabzon-Zigetvar Örneği


Creative Commons License

ERSAVAŞ KAVANOZ S., ERDEM N.

International Journal of Political Science & Urban Studies, vol.7, no.1, pp.190-207, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

1970’lerde yaşanan ekonomik ve politik dönüşümlerle birlikte neo-liberal küreselleşmeye dayalı bir toplumsal ve toplumlararası düzen inşa edilmeye başlanmıştır. Kamu yönetimi bağlamında yerelleşme, belediyeler düzeyinde de güncelliğini korumaktadır. Küreselleşen dünyada belediyeler, sadece belde halkının yerel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamamakta, “dünyayı küresel bir köy” haline dönüştürecek bir araç olma niteliği de kazanmaktadır. Bu süreçte, belediye faaliyetlerinin ulusal sınırların dışına çıkması ve farklı ülkelerin belediyeler aracılığıyla politika alış verişi yapıyor olmaları göze çarpmaktadır. Bu bağlamda çalışma, Trabzon ile Zigetvar Belediyeleri arasındaki kardeş kent ilişkisini kent girişimciliği bağlamında kültürel, ekonomik ve sosyal etkileşim üzerinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma için, Trabzon ve Zigetvar Belediyeleri arasında kardeş kent ilişkisinin oluşturulma süreci ve sonrasında aktif olan birimlerdeki ilgili kişilerle yarı yapılandırılmış mülakat ve elektronik posta yöntemi ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan, konu ile ilgili dokümanlar üzerinden incelemeler yapılmıştır. Çalışma sonucu elde edilen bulgular, Trabzon ve Zigetvar arasında kardeş kent ilişkilerinin kurulmasında etkili olan faktörler ve kurulan kardeş kent ilişkisinden alınan sonuçlar olarak iki başlık altında değerlendirilmiştir.