Yurtdışında Sermaye Bütçelemesi Uygulamaları: Türk İnşaat Firmaları Örneği


DAĞLI H. , EYÜBOĞLU K. , SEVİM U.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.27, ss.93-108, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 27 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.93-108

Özet

Bu çalışmanın amacı; yurtdışında faaliyette bulunan Türk inşaat firmalarının sermaye bütçelemesi sürecindeki tutumlarını araştırmaktır.  Literatürdeki çalışmalar incelenerek önce bir anket formu hazırlanmıştır. Bu anket formu yurtdışında faaliyette bulunduğu tespit edilen Türkiye Müteahhitler Birliği’ne kayıtlı 120 firmadan 39’u ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilere göre; söz konusu firmalar arasında yurtdışındaki projelerin değerlendirmesinde en çok kullanılan yöntem; iç karlılık oranı yöntemidir. Matematiksel modellerden ise en çok planlı programlama kullanılmaktadır. Değerlendirmede sermaye maliyeti açısından en çok borç maliyeti dikkate alınmaktadır. Firmaların yurtdışı projelerde iskonto oranı açısından çoğunlukla herhangi bir düzeltme yapmadıkları belirlenmiştir. Risk açısından en çok dikkate alınan yöntem nakit akışlarının düzeltilmesidir. Yurtdışı kazancının hesaplamasında en çok döviz kuruna bakılmaksızın yurtdışındaki vergi sonrası net karın; nakit akışı açısından ise döviz kuruna bakılmaksızın bütün vergiler düşüldükten sonra Türkiye’ye aktarılan kısmın dikkate alındığı belirlenmiştir.