Periyodik Sağlık Muayenesinde Eşe Yönelik Şiddet


KADIOĞLU E., ATEŞ E.

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği, Periyodik Sağlık Muayeneleri Özel Sayısı, vol.4, no.5, pp.102-106, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)