Türkiye’de Meydana Gelen Maden Kazalarının İstatistiksel Olarak İncelenmesi


Yaşar S., İnal S., Yaşar Ö., Kaya S.

Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 2015,, Adana, Turkey, 21 - 22 December 2015, vol.1, no.1, pp.25-37

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.25-37
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Madencilik sektörü birçok kaynakta en tehlikeli iş kolu olarak bildirilmektedir. Bunun en büyük sebepleri madenciliğin kendisine has zorluklarının olması,  bilinmezliklerin ön çalışmalara rağmen diğer sektörlere göre daha fazla olması ve üretimin sürekli devam etmesi nedeniyle ocak çalışma şartlarının sürekli değişmesidir. Dünya genelinde maden kazaları sayısı tüm iş kollarındaki kazaların yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır.

Bu çalışmada öncelikle, Türkiye, Birleşik Krallık, Finlandiya, Polonya, Almanya ve Avustralya’nın 1998-2008 yılları arasındaki maden kazası sayıları, ölüm oranları ve yaralanma oranları incelenmiştir. Buna ek olarak, 2007-2012 yılları arasında ülkemizde meydana gelen iş kazaları incelenmiştir. Ülkemizde meydana gelen iş kazaları meslek gruplarına göre incelenmiştir. Ayrıca madencilik sektöründe meydana gelen iş kazaları faaliyet alanlarına göre incelenmiştir. Özetle ülkemizin iş kazaları madencilik penceresinden incelenmiş, dünyadaki yerimiz irdelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ülkemizin karşılaştırma yapılan ülkelere nazaran iş kazaları konusunda çok iyi durumda olmadığı görülmektedir.


ABSTRACT Mining is reported as the most dangerous sector in many references. This is due to characteristic difficulties of mining and majority of the uncertainties despite the preliminary studies. Also, a continuous production result in a continuous change in the pit’s working conditions. In general terms, approximately 10% of the all occupational accidents in the world took place in mining operations.

In this study, number of mining accidents, death and injury rates encountered between 1998 and 2008 in Turkey, United Kingdom, Finland, Poland, Germany and Australia were investigated. In addition, working accidents took place in Turkey between 2007 and 2012 were investigated. Working accidents occurred in Turkey were investigated according to work branches. Also mining sector of Turkey was inspected in itself and position of Turkey in the world was investigated in terms of mining accidents. As a result of comparison with other countries, it is seen that our country is not in a good situation as occupational accidents’ point of view.