Submental Intubation in Orthognatic Surgery: Case Report


Yılmaz O., Çandırlı C., Dinar Tuna V.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.22, no.1, pp.81-84, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

There are various techniques available for airway management in patients with maxillofacial surgeries. Conventional nasotracheal intubation precludes intraoperative assesment of nasolabial complex and is contraindicated in developmental malformations (deviated nasal septum, narrow or twisted nasal canal, obstructive mucosal swelling or polyposis of the nasal cavity). Orotracheal intubation cannot be used in cases which require maxillomandibular fixation. When nasotracheal
or orotracheal intubation is not possible, a tracheostomy may be indicated, but this carries significant morbidity. Submental intubation is an alternative where oral and nasal intubation cannot be used. It provides an unobstructed intraoral surgical field, avoids intraoperative and postoperative complications of tracheostomy, and overcomes the disadvantages of nasotracheal and orotracheal intubation. This case report presents the submental intubation procedure in bimaxillary orthognathic surgery which nasotracheal entubation was impossible due to nasal septum deviation.

Maksillofasiyal cerrahilerde havayolu kontrolü için birçok teknik mevcuttur. Konvansiyonel nazotrakeal entübasyon nazolabial kompleksin intraoperatif değerlendirilmesini engeller ve gelişimsel malformasyonların (nazal septum deviasyonu, daralmış veya bükülmüş nazal kanal, nazal kavitenin obstrüktif mukozal şişmesi veya polipozisi) varlığında kontrendikedir. Orotrakeal entübasyon
maksillomandibuler fiksasyon gereken hastalarda kontrendikedir. Nazotrakeal veya orotrakeal entübasyonun mümkün olmadığı durumlarda trakeostomi endike olabilir, ancak önemli morbiditeye sahiptir. Submental entübasyon oral veya nazal entübasyon uygulanamadığında alternatiftir. İntraoral cerrahi sahaya rahat ulaşım sağlar, trakeostominin intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlarını engeller, nazotrakeal ve orotrakeal entübasyonun dezavantajlarının üstesinden gelir. Bu çalışmada, nazal septum deviasyonu nedeni ile nazotrakeal entübasyon uygulanamayan bimaksiller ortognatik cerrahi olgusunda uygulanan submental entübasyon prosedürü sunulmuştur.