“Özne Eksiltisi”ne Eleştirel Bir Bakış


UZUN M.

Dil Araştırmaları, vol.18, 2024 (Peer-Reviewed Journal)