Düzlemsel kaymanın oluştuğu bir kireçtaşı ocağında şev emniyet katsayısının belirlenmesi: Örnek uygulama


ERÇIKDI B., CİHANGİR F., KESİMAL A.

İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, vol.19, no.2, pp.121-129, 2006 (Peer-Reviewed Journal)