Eucalyptus grandis Odunlarından Kraft-Sodyum Borhidrür Pişirme Yöntemiyle Elde Edilen Kağıt Hamurlarının Ağartılması


TUTUŞ A., OKAN O. T. , BALKAN M. C. , DENİZ İ.

I. ULUSAL OKALİPTÜS SEMPOZYUMU, Mersin, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2008, ss.196-201

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Mersin
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.196-201

Özet

Bu çalışmada, Eucalyptus grandis odunlarından kraft-sodyumborhidrür(NaBH4) pişirme yöntemiyle elde edilen kağıt hamurlarının iki kademeli; oksijen (O2) ve hidrojen peroksit ile ağartılmasında optimum ağartma koşullarını belirlemek için 9 adet ağartma denemesi yapılmıştır. İki kademede (OP) ağartma işlemine uğratılan Eucalyptus grandis hamurlarının optik özellikleri ağartılmamış hamurlara ait değerlerle karşılaştırıldığında parlaklık değeri %108.58, baskı opaklığı ise %3.20 oranında daha yüksek, sarılık değeri ise %33.04 oranında daha düşük bulunmuştur.
In this paper, 9 different two-stage bleaching trails using oxygen and hydrogen peroxide were studied to determine optimum condition produce from Eucalyptus grandis using kraft-sodium borohydride pulping method. The results indicated that applying two-stage bleaching procedure on already bleached Eucalyptus grandis based pulps increased the brightness and printing opacity as 26.84% and 3.20%, respectively and decreased the yellowness in 33.04%, compared to unbleached pulps