EVALUATION OF SCUBE-1 LEVEL AND CAROTID INTIMA MEDIA THICKNESS IN RECURRENT PREGNANCY LOSS


Çolak S., Güvendağ Güven E. S., Güven S., Erdoğan T., Bayoğlu Tekin Y., Akpınar F.

Ankara Med J, vol.3, pp.730-742, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.5505/amj.2020.59254
  • Journal Name: Ankara Med J
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.730-742
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Tekrarlayan gebelik kaybı olan hasta grubu ile tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü olmayan hasta grubu arasında serum signal peptid C1r/C1s, Uegf, ve Bmp1 (CUB) epidermal growth factor-like domain-containing protein-1 (SCUBE-1) düzeyinin ve karotis intima media kalınlığının değerlendirilmesi. Materyal ve Metot: Prospektif ve tek merkezli çalışmaya 20-40 yaş arasında 30 tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü olan, 30 tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü olmayan hasta olgusu alınmıştır. Tekrarlayan gebelik kaybı olanlarda ve kontrol grubunda anatomik, kalıtımsal, endokrin, trombofilik defekti olanlar çalışma kapsamına alınmamıştır. Hasta grubu ile kontrol grubu arasında SCUBE-1 düzeyinde ve ölçülen karotis intima media kalınlığı arasında istatistiksel fark olup olmadığı araştırılmıştır. Bulgular: Demografik özellikler açısından hastalar ve kontrol grupları arasında gravite, parite ve düşükler dışında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. TGK kaybı olan hastaların ortalama SCUBE1 düzeyleri (16,44±5,43) kontrol grubunun ortalama SCUBE1 düzeylerinden (10,17±5,19) istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksektir (p=0,001). TGK kaybı olan hastaların ortalama CIMT düzeyleri (0,60±0,09) kontrol grubunun ortalama CIMT düzeylerinden (0,44±0,07) istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksektir (p=0,001). Sonuç: TGK olan grupta yüksek serum SCUBE-1 ve CIMT seviyeleri, iskemi ve endotel disfonksiyonunun TGK etiyolojisinde rol oynayabileceğini düşündürebilir. Gelecekteki çalışmalar TGK'nın tanı, tedavi ve yönetimine ışık tutabilir.