Denetimde Beklenti Farklılığı ve Denetim Eğitiminin Beklenti Farklılığı Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma


DİNÇ E., GEREKAN B.

Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, vol.19, no.1, pp.21-36, 2014 (Peer-Reviewed Journal)