Konteynerin Yeniden Konumlandırılmasının Önündeki Engel: COVID-19


Creative Commons License

Toygar A., Yıldırım U.

V. Ulusal/ I. Uluslararası Liman Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 05 November 2021, pp.75-86

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.75-86
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Boş konteynerlerin atıl durumda depolanması, konteyner hat operatörlerinin sabit maliyetlerinde bir artışa sebep olarak, navlun tutarlarında yükseltici etki oluşturan masraf kalemi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca doğru konteynerin, doğru zamanda, doğru bölgeye konumlandırılamaması, boş konteynerlerin düşük ihracat talebi olan bölgelerdeki liman sahasında ya da yakın konumdaki depolarda birikmesine, ihracat yoğun bölgelerde ise konteyner yetersizliği problemi oluşmasına neden olmaktadır. Bu yüzden boş konteynerlerin talebin düşük seviyede olduğu bölgelerden, yoğun olan bölgelere yeniden konumlandırılması konteyner hat operatörlerinin alması gereken önemli bir karardır. COVID-19 ekonomi, sağlık ve sosyal alanlarında kapsayıcı özelliği bulunan büyük bir krizdir. Bu kriz hat operatörlerinin üzerinde baskı oluşturarak karar yeteneklerini oldukça kısıtlamaktadır. Bu süreçte konteyner taşımacılık zincirinin birçok halkasında maliyetlerin artması ve çoğu aktarma limanında da yoğun sıkışıklıkların oluşması, konteynerlerin depolama sürelerini arttırmakta ve yeniden pozisyonlandırma süreçlerinde önemli problemler oluşturmaktadır. Bu sebeple çalışmada, COVID-19 süresince konteynerlerin liman içi ya da depolama tesislerinde kalmasının nedenleri açıklanmakta, COVID-19’un dönemsel ilerleyişi ve konteyner taşımacılığına yansımaları değerlendirilmektedir. Çalışmada ayrıca mevcut koşullarda konteynerin yeniden konumlandırılması süreçlerinde oluşan problemler tanımlanmakta ve bunların çözümüne yönelik geliştirilen stratejiler teorik çerçevede değerlendirilmektedir.